Race Through Poland

race through poland fotografia sportowa

Race Through Poland to jeden z najtrudniejszych wyścigów w ultrakolarstwie, jakie są organizowane w Europie. Uczestnicy mają do pokonania około 1500 kilometrów, zaliczając po drodze cztery punkty kontrolne. Trasa jest wolna (tzw. free route), tzn. że poza wyznaczonymi przez organizatora odcinkami obowiązkowymi, mogą poruszać się dowolnie.

W pięciu dotychczasowych edycjach było tylko dwóch zwycięzców: Paweł Pieczka i Adam Bialek.

Podczas wyścigu #rtpl5 fotografowałem uczestników w okolicach punktu kontrolnego nr 4, który znajdował się u podnóża Gerlacha w Tatrach Wysokich.

race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa
race through poland fotografia sportowa